Copy paste

Svou analýzou obrazovky jsem začal u toho, jak její rám odděluje dva různé prostory o různých měřítkách, fyzický a virtuální. Ačkoli tyto podmínky nevedou nutně k nepohyblivosti diváka, rozhodně jej od pohybu odrazují. Proč se pohybovat, když stejně nemůžeme vstoupit do virtuálního prostoru? Tento moment je rozehrán v Alence v kraji divů, když se Alenka snaží získat odpovídající velikost, tak aby mohla vstoupit do jiného světa.

Lev Manovich: Jazyk nových médií, přel. V. Janoščík.

Podnítit

Pečliví zahradníci se domnívají, že zušlechtí růže a fialky, jestliže vedle nich vysázejí česnek nebo cibuli (neboť ty vstřebají všechnu ostrost a všechen zápach, jež obsahují živiny); právě tak i nepřítel, pojme-li a vsaje-li naši zlovolnost a závist, způsobí, že budeme tím vlídnějšími a srdečnějšími k spokojeným přátelům.

Plutarchos: Jak nám mohou být naši nepřátelé prospěšní (přel. Zdeněk K. Vysoký)

To do anything coolly is to do it genteelly

Ani jeho největší obdivovatel by nemohl s klidným srdcem schválit, že si k snídani přinesl harpunu a bez omluvy ji také používal, čímž uváděl mnohou hlavu v nebezpečí, neboť zbraň natahoval přes stůl, aby si mohl nabodávat bifteky. Činil tak ale velmi obratně, a jak známo, většina lidí se domnívá, že když někdo dělá něco s přehledem, znamená to rovněž, že je to společensky přijatelné.

Herman Melville: Bílá velryba, přel. Šimon Pellar, s. 66.

 

His greatest admirer could not have cordially justified his bringing his harpoon into breakfast with him, and using it there without ceremony; reaching over the table with it, to the imminent jeopardy of many heads, and grappling the beefsteaks towards him. But THAT was certainly very coolly done by him, and every one knows that in most people’s estimation, to do anything coolly is to do it genteelly.

Panna Marie Sevřená

Byla-li zavolána, odhodila koště a jako lasička přeběhla bosýma nohama ve své krátké spravované sukénce přes difuzéry, přívětivě se podívala a, utahujíc pevněji cípy šátku, ptala se pevně, ale hlasem vždy trochu zastřeným, jako nakřaplým: »Co poroučejí, vzácný pane?« Co jí bylo nařízeno, vykonala správně, po dvoře jen se kmitla, a v okamžiku byla opět v továrně zpátky.

Matěj Anastasia Šimáček

Toto dítě vypadlo ze Šimáčkovy Duše továrny a prošlo se mnou část Nuslí.