bio

De toute façon,
il y a des corps ici,
A rencontrer, à explorer.

{Guillevic, Paroi}

Ažblěta Stančkánová
Praha

Její jméno není anagramem žádného jiného publikujícího autora ani autorky.