objevit v sobě vnitřního nohavicu a pak ho pohřbít

letos si nekoupím už ani frustrace
natožpak dotace furt jezdit do práce

chce se mi utéci daleko do hor
sorry teď nemůžu – zmeškanej hovor