(Šetření snášenlivosti)

Bylo zahájeno šetření snášenlivosti mezi mezi a mezi 
přičemž první se jeví být potvorným 
druhé domnělým 
Záměr výzkumu podléhá větě 
BERTE LÉKY A SOULOŽTE 

První zjištění prokázala
výskyt nové plísně na již zrozené plísni
jakožto dokladu nepohlavního zmnožení

Původní baživost po veřejném 
rychle střídá touha po soukromém
vlastnictví jež se 
zprvu jeví jako neprůchozí
nyní ovšem
jedinou ač neschůdnou 
cestou

Cizoložství může být potvorným hybatelem
i domnělou svobodou

Ze závěru nic nevyplývá –
– věda pošla těsně před ukončením
všech klíčových pokusů

Back to Black

Telefonát z potemnělé místnosti by zasluhoval žánrové ukotvení na poli uměleckých projevů. Může vést k okamžikům, kdy si člověk při hovoru nevědomě osahává genitál, zatímco vědomě vyřizuje důležité věci.

Stejně jako před rokem, i letos z důvodu tradičního předjarního kolapsu telefonuji na linku důvěry s bolestí hrudníku, dýchavičností, třasem a zimnicí.

V loňském roce mě z propasti, v níž se mi nedařilo obléct nebo napít, vytahovala žena, díky níž jsem alespoň vstala z postele, abych, jak už se ona nedoví, následně zmizela za hranice, kvůli čemuž mi v knihovně naběhlo zpozdné, které jsem po návratu samozřejmě poctivě zaplatila.

Letos telefon zdvihl muž, který se po chvíli hovoru zeptal: „Promiňte, teď jsem se asi ztratil – proti čemu že mají být ty demonstrace?“ Slyším sama sebe, jak odpovídám: „Proti všemu, co je tu špatně. Vám to tady nevadí? Vím, že mi po tom nic není, ale vám vyhovuje, kolik v této zemi jako sociální pracovník měsíčně vyděláte?“

Sociální pracovník mi pro život se sebou navrhuje medikaci.

„Tak to nechci, ti lidé, kteří to berou, to berou po leta, jsou spokojení a nechodí pak na demonstrace.“

Hovor plyne a řeč se stáčí k osobnějším tématům. Mluvím zcela jistě pravdu, ač si svá slova moc nepamatuji, a když umlknu, následuje dotaz: „A proč jste v tom tak hloupá?“
„Prosím?“
„Proč si nenecháte pomoct?“
„Proč si co? Jakože proč si od partnera nenechám finančně pomoct?“
„Ano, to mám na mysli.“

Následuje filipika o soběstačnosti žen. Na vině je systém a podfinancování vědy, v rámci něj navíc platová nerovnost, jíž se oháním jako zástěrkou dysfunkčního vztahu, jehož valnou část tvoří mé útěky.

Rozhřešeno: beru si příliš osobně neduhy celého světa, je mi doporučena návštěva psychiatra a následných terapií – vše je ovšem sděleno s takovou rychlostí, až mám dojem, že pracovník dává okamžitou výpověď, balí si doma jen to nejnutnější a s jednosměrnou letenkou kvačí na letiště, aby následně zmizel za hranicemi a setrval v nějaké smysluplnější cizině. Nevrátil-li před odjezdem do knihovny knížky, čekala by ho zde už pouze exekuce, tak jako desetinu populace – i to jsem do své zpovědi stačila vměstnat, ačkoli ani nevím jak.

Sama ale zůstávám tady – ostatně, došla bych stěží do Kateřinek; doba, kdy jsem si zvládla koupit letenku a během dvou hodin zmizet asi pominula – a nyní v už rozsvícené místnosti seznávám, že vše, co činím, činím špatně, že v ničem, čemu se věnuji, nevynikám, důsledkem čehož taky už drahnou dobu nedělám vůbec, ale vůbec nic.

A tak jsme tedy zase tam, kde jsme byli. U terapeutického psaní, jež dedikuji vší veřejnosti. U toho psaní, kterým jsem pohrdla v době, kdy mi bylo nejlíp; záhy ji sice vystřídaly chvíle zlé, dovedly mě však k tomu, že nic rozumného už světu nesdělím, pročež jsem zůstala filosofem a hrdě se nevyjadřovala.

Nyní ale nastal okamžik, kdy mi je skutečnost, že nemám co říct, bytostně ukradená, a vítejte tedy u mě v pekle, zábava začíná.

Copy paste

Svou analýzou obrazovky jsem začal u toho, jak její rám odděluje dva různé prostory o různých měřítkách, fyzický a virtuální. Ačkoli tyto podmínky nevedou nutně k nepohyblivosti diváka, rozhodně jej od pohybu odrazují. Proč se pohybovat, když stejně nemůžeme vstoupit do virtuálního prostoru? Tento moment je rozehrán v Alence v kraji divů, když se Alenka snaží získat odpovídající velikost, tak aby mohla vstoupit do jiného světa.

Lev Manovich: Jazyk nových médií, přel. V. Janoščík.

Podnítit

Pečliví zahradníci se domnívají, že zušlechtí růže a fialky, jestliže vedle nich vysázejí česnek nebo cibuli (neboť ty vstřebají všechnu ostrost a všechen zápach, jež obsahují živiny); právě tak i nepřítel, pojme-li a vsaje-li naši zlovolnost a závist, způsobí, že budeme tím vlídnějšími a srdečnějšími k spokojeným přátelům.

Plutarchos: Jak nám mohou být naši nepřátelé prospěšní (přel. Zdeněk K. Vysoký)

To do anything coolly is to do it genteelly

Ani jeho největší obdivovatel by nemohl s klidným srdcem schválit, že si k snídani přinesl harpunu a bez omluvy ji také používal, čímž uváděl mnohou hlavu v nebezpečí, neboť zbraň natahoval přes stůl, aby si mohl nabodávat bifteky. Činil tak ale velmi obratně, a jak známo, většina lidí se domnívá, že když někdo dělá něco s přehledem, znamená to rovněž, že je to společensky přijatelné.

Herman Melville: Bílá velryba, přel. Šimon Pellar, s. 66.

 

His greatest admirer could not have cordially justified his bringing his harpoon into breakfast with him, and using it there without ceremony; reaching over the table with it, to the imminent jeopardy of many heads, and grappling the beefsteaks towards him. But THAT was certainly very coolly done by him, and every one knows that in most people’s estimation, to do anything coolly is to do it genteelly.