časopisecky

Psí víno, časopis pro současnou poezii, založil roku 1997 Jaroslav Kovanda.

Od té doby platforma prošla řadou proměn.

Jako redaktorka a publicistka jsem v ní působila v letech 2014 – 2017.

www.psivino.cz