13. 12. 2019, 11:07, 90 %

Vlastním podpisem stvrďte dodatek ke smlouvě –

– toto je přípis o vystříbření,
podle nějž se vše vystříbří.

Přetlakům se odpomůže,
mládě zaviní pelech,

ruka omyje ruku
titanovou pěstí.

Kdyby ale někdo hrál na citeru,
dáte mi odpověď?