Minimum

Ráno mne budí věta z mého snu – musíme být slepí, abychom dobře viděli, musíme mluvit málo, chceme-li něco popsat.