(Šetření snášenlivosti)

Bylo zahájeno šetření snášenlivosti mezi mezi a mezi 
přičemž první se jeví být potvorným 
druhé domnělým 
Záměr výzkumu podléhá větě 
BERTE LÉKY A SOULOŽTE 

První zjištění prokázala
výskyt nové plísně na již zrozené plísni
jakožto dokladu nepohlavního zmnožení

Původní baživost po veřejném 
rychle střídá touha po soukromém
vlastnictví jež se 
zprvu jeví jako neprůchozí
nyní ovšem
jedinou ač neschůdnou 
cestou

Cizoložství může být potvorným hybatelem
i domnělou svobodou

Ze závěru nic nevyplývá –
– věda pošla těsně před ukončením
všech klíčových pokusů