(Dez)integrace, návrat, přešetření

Vydala jsem se do Budapešti po stopách své dosud nenapsané práce. (Název viz výše. Na svůj život aplikuji variantu (Dez)integrace, návrat, ošetření. Témata prací by však  se životem neměla mít nic společného.)


Dosavadní poznatky: V Budapešti je János Pál pápa tér; děti se rozesmějí, kdykoliv zaslechnou “pá pá pá”.
Doposud jsem nenalezla Hotel Europa.
Víc nevím.