(Pakliže není nač navazovat)

Román s sebou nosí zápach podobný těhotné ženě. Rozedřel
nosní dutinu, aniž se dočkal úpravy.

Proběhlo vyčkávání o pěti hodinách.
Otázka jak k tomu přišel není oddělitelná harmonickým skalpelem.
Nejpodstatnější je účast, z níž vyvozujeme důvod.

Přejděme ovšem k naší věci: jak scelit
med a nebe? Proteče
čmýra defibrilací? Kolik střech
unese ornament, aniž by dítěti
zhnisalo oko?

Pakliže není nač navazovat,
jsou tyto věty zbytečné.