Non ne posso più

 

Nerozumí mi. Na papír proto napíši: „NEMOC JE DAR OD PÁNABOHA, BABIČKO.“
Posléze papír zmačká a hodí do prázdného obalu od čokolády. Při odchodu ten svinčík vyhodím.